Tillverkning och försäljning av 

betonGvaror

Tillverkning och försäljning av trekammarbrunnar och vägtrummor

Välkommen till Forneby Cementvaru AB i Arbrå två mil norr om Bollnäs! På Forneby Cementvaru AB tillverkar och säljer vi betongvaror av hög kvalitet till privatpersoner och företag. Vi säljer bland annat brunnar t.ex. trekammarbrunnar, marksten, trädgårdsplattor, vägtrummor m.m.


Vi har även försäljning av pellets och erbjuder våra kunder hemkörning. Har du frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att slå oss en signal.

Vi tillverkar och säljer bland annat:

  • Brunnar
  • Marksten
  • Trädgårdsplattor
  • Markavloppsrör
  • Dräneringsrör
  • Vägtrummor
  • Fiberduk
  • L-stöd

Kontaktuppgifter

Telefon 0278-411 59


Mobil 070-558 62 20
Fax 0278-411 75

Adress 

Färjekarlsvägen 30, 820 10 ARBRÅ


E-post
fornebycementvaru@helsingenet.com